XBRL

XBRL rapportages

Filter

    De laatste jaren zijn er meer en meer verplichte rapportages die aangeleverd moeten worden aan diverse overheden, waaronder de Nederlandse overheid, maar ook Internationale instanties.

    Het format waarin deze rapportages moeten worden aangeleverd is vaak in het XBRL formaat. Dit is een XML formaat waarmee op een gestandaardiseerde manier data aangeleverd kan worden.

    Door de standaardisering is het mogelijk om data van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken. Met name de Nederlandse jaarrekeningen die aangeleverd worden maken hier gebruik van, maar ook op Europees niveau wordt informatie op deze manier met instanties gedeeld. De zogenaamde ESEF rapportages. In de toekomst wordt verwacht dat ook duurzaamheidsrapportages op deze manier worden aangeleverd.

    Hieronder staan een aantal XBRL oplossingen, waarmee dit soort rapportages gemaakt kunnen worden.